Sønderbog 2018 - Første regionale session af EYP Danmark

Projektbeskrivelse

Den første regionale session af EYP Danmark var et succesfuldt forsøg på at udføre konceptet af en regional session på dansk grund. Det er et skalamæssigt og ambitionsmæssigt en mindre begivenhed (sammenlignet med de nationale sessioner), men ikke mindre vigtigt. Sessionen foregik i Sønderborg fra d. 14. til d. 17. marts 2018, i tæt samarbejde med lærerne på EUC-Syd. Hovedarrangørerne til begivenheden var Olga Sitinska (LV) og Karl B. Vederhus (IT/NO), og de arbejdede på projektet i 6 måneder. 

Begivenhedens tema var "Velkommen til unge Europa", og det var på baggrund af, at intentionen med sessionen var at den skulle være en form for "passage" til et nyt niveau af selvbevidsthed og viden for eleverne, hvor alle midler til at være en aktiv medborger blev givet til dem.

Begivenhedens struktur var som følger:

 • 14. marts: En teambuildingdag for de frivillige officials (chairpersons, medieteamet, arrangører og jurymedlemmer).
 • 15. marts:
  • Første del: Et "Forstå Europa"-oplæg for eleverne, hvor tre trænere præsenterede nogle basale forestillinger om Den Europæiske Union (historie, institutioner, kompetencer, hvordan den arbejder ...) på en interaktiv måde.
  • Anden del: Teambuilding for eleverne i deres komitéer. Hovedarrangørerne delte eleverne ind i de forskellige komitéer ved at bibeholde en balance mellem de forskellige klasser, så de fleste elever i komitéerne ikke kendte hinanden på forhånd.
 • 16. marts: Komitéarbejde. Eleverne i de respektive komitéer blev stillet den opgave at komme frem til et formelt løsningsforslag til deres eget emne. I denne proces blev de vejledt af deres chairpersons.
 • 17. marts: Generalforsamling. Eleverne, stadig i deres komitéer, skulle præsentere og forsvare deres egne løsningsforslag foran alle andre elever ved at holde taler og svare på spørgsmål.

De steder, aktiviteterne fandt sted på sessionen, var EUC Syd, Danshostel Sønderborg City, SDU Alsion og Damgadekollegiets Fælleshus.

Mål før begivenheden

Ligesom for bestyrelsen generelt, definerede vi disse mål på forhånd:

 • Række ud til skoler i Syd- og Sønderjylland og etablér nye kontakter blandt lærerne;
 • Udvide medlemsbasen i organisationen;
 • Vælge de næste elever, der skal repræsentere Danmark ved internationale sessioner udenlands;
 • Prøve et nyt sessionskoncept af;
 • Levere et "Forstå Europa"-oplæg succesfuldt for første gang i Danmark;
 • Samarbejde med Sønderborg Kommune;
 • Organisere sessionen med et lavt budget;
 • Succesfuldt at stå til rådighed med anbefalinger og ekspertise der er opnået ved tidligere begivenheder;
 • Udlicitere forberedelse af måltider;
 • Repræsentere Danmark fra dets bedste side i de internationale delegeredes øjne.

Deltagere og tal

Før begivenhedens begyndelse inviterede vi EYP Tyskland, EYP Sverige, EYP Italien og to andre skoler i Danmark til at sende delegationer af elever til begivenheden, og vi var målrettede mod at have i alt 20-25 eksterne elever. Desværre var tidsrammen negativ for alle emner, og vi endte uden eksterne delegationer.

Som for eleverne fra EUC Syd besluttede lærerne at involvere to HTX-klasser og 1 pre-IB-klasse. I alt deltog 63 elever: 36 fra HTX og 27 fra Pre-IB. Aldersfordelingen var mellem 15 og 20 år. Desuden deltog fire lærere, den internationale koordinator og rektor i begivenheden som observatører.

Eleverne blev inddelt i otte forskellige komitéer, hver af dem med forskellige emner. Emnerne, som var valgt af sessionens præsident og lærerne fra EUC Syd, var:

 1. AFCO1: Livet efter Brexit;
 2. AFCO2: Demokratisk underskud i EU;
 3. AFET: Euro-regioner for integration;
 4. ENVI1: Urbant henfald;
 5. ENVI2: Klimaændringer som hot emne;
 6. TRAN: Grøn energi i overgang;
 7. EMPL: Praktikophold - mulighed eller udnyttelse?;
 8. ITRE: "Sigt efter stjernerne!" - Europæisk Rumpolitik.

I slutningen af begivenheden valgte juryen seks af de bedste elever til at repræsentere EYP Danmark og skolen udenlandsk i den 87.. internationale session af EYP I Vilnius, og til den første. internationale forum af EYP Luxembourg.

Til sessionen havde vi fire forskellige teams af officials: arrangørerne, chairpersonerne, medieteamet og juryen. I alt var der 39 officials fra 21 forskellige lande. De var frivillige uden nogen form for økonomisk kompensation (bortset fra tilskud til rejseomkostninger i specielle tilfælde). Elina Mäkäla (FI) var valgt som præsident af sessionen, og lederne af de forskellige teams var:

 • Arrangører: Olga Sitinska (LV), Karl B. Vederhus (IT/NO);
 • Chairpersoner: Elina Mäkelä (FI), Tom Suelmann (NL), Mike Dalmiras (CY);
 • Medieteam: Nicolas Moraitis (GR);
 • Jury: Zain Mumtaiz (SE).

I alt modtog vi 80 ansøgninger for de forskellige roller af officials

 

Hvad vi opnåede

Begivenheden var en succes. Samarbejdet mellem de to hovedarrangører fungerede godt, ligesom koordinationen mellem dem og bestyrelsen af EYP Danmark var det. Konceptet med regionale sessioner viste sig at virke, især for at forbedre hvor godt, EYP Danmark når ud til nye skoler.

Vi opnåede samarbejde til fremtidige begivenheder med EUC Syd, og vi fik en officiel kontaktperson på uddannelsesinstitutionen. Vi fik også en række interesserede nye medlemmer, hvoraf nogle potentielt kan blive bestyrelsesmedlemmer i fremtiden og selv være med til at organisere events.

Budgettet der er i overskud fra sessionen vil være meget brugbart til at organisere træninger og til at holde nye medlemmer aktive i organisationen. Slutteligt fik vi brugbar erfaring og fremtidig know-how.

Feedback

We got formal feedback from the hosting school, which collected it among the participating teachers and the students. The overall impression was very good on both the sides. The International Coordinator, Ms. Lucienne Pubellier, reported some of it to us:

Obligatorisk deltagelse

Nogle få deltager nævnte, at hele begivenheden var obligatorisk, hvilket skabte nogle frustrationer før det startede. Frustrationerne forsvandt fuldstændig, og nogle udtrykte, hvor taknemmelige de var for at blive "tvunget" til at deltage.

"Jeg havde min tvivl omkring EYP og det at blive tvunget til at gå i skole på en lørdag, men mine forventninger blev blæst langt væk. Det var virkelig sjovt at møde nye mennesker, samarbejde og debattere. Alt i alt var det virkelig en fornøjelig oplevelse." (1.g-elev fra HTX)

Læringsresultat

 • Hvordan man debatterer, forsvarer sin holdning og taler offentligt;
 • Hvordan man opbygger et argument på engelsk, taler og skriver på akademisk engelsk;
 • Forbedre talt engelsk;
 • Lære hvordan EU fungerer og hvilke problemstillinger der er på dagsordenen;
 • Socialisere og lære hinanden at kende;

... på en sjov, ny og alternativ måde.

"Jeg lærte om Brexit og problemer med at være der, jeg nåede frem til løsninger på problemerne, for mig ville det være brugbart fordi jeg fandt ud af at mennesker faktisk vil have seriøse problemer fordi Storbritannien forlader EU."  (1.g-elev fra HTX)

"Jeg lærte en smule mere om hvordan EU virker og jeg er blevet stærkere til at debattere og til at tale foran andre. Jeg forstår også meningen med begivenheder som EYP, og jeg har lært, at de eksisterer, hvilket er godt, idet jeg overvejer at blive medlem, hvis ikke jeg nøjes med at deltage i kommende begivenheder," (Elev fra pre-IB)

Generelle kommentarer

"Hele begivenheden var udført perfekt. Maden var god, og ligeledes var alle medlemmerne af EYP [...]. Det vil blive brugbart i min fremtid da jeg vil være en bedre informeret borger. [...]" (Elev fra pre-IB)

"Jeg vil deltage i flere EYP-sessioner" (Elev fra pre-IB)

 

 

Skrevet af

Olga Sitinska og Karl B. Vederhus
Forhenværende Hovedarrangører af Sønderborg 2018
Ansvarlig for Fundraising og vicepræsident af internationale relationer
European Youth Parliament (EYP) Denmark
olga.sitinska@eypdk.org / karl.vederhus@eypdk.org