CO2-neutral organisation

Som Det Europæiske Ungdomsparlament i Danmark diskuterer vi i morgens udfordringer, som den kommende generation vil stå over for, ganske meget. En af disse udfordringer er menneskeskabte klimaforandringer. Vi er opmærksomme på, at vores arbejde som Europæisk Ungdomsparlament skaber CO2-udledninger. Derfor har vi som team åbent diskuteret, hvad vi som EYP kan gøre for at støtte klimaløsninger.

Dette gør vi gennem en beregning af vores organisations CO2-fodspor. Vores CO2-udledning vil blive modregnet årligt med højt kvalificeret Gold Standard klimacertifikater.

Vi vil gerne takke vores sponsor og partner CLIMATE EXTENDER ApS for at bidrage med input og klimacertifikater for at støtte vores aktiviteter i fremtiden. Vi kan kun opfordre alle andre aktive organisationer til at tænke på deres effekt på klimaændringerne.

EYP Danmark har fungeret som Klimaneutral Organisation siden 2018.

The certificate

EYP Denmark officially received our Carbon Neutral Organisation certificate in 2019

UN Sustainable Development Goals

With the certificate, EYP Denmark is focusing on a better world